Declarație de misiune

Credem că Dumnezeu ne-a chemat să formăm o comunitate ce oferă dragostea vindecătoare a Tatălui ceresc sufletelor zdrobite și să propovăduim solia mântuirii prin Isus Hristos tuturor celor spre care ne îndreaptă Duhul Sfânt, în special comunității românești din zona metropolitană Miami.